Vesihuolto sähkökatkojen aikana

Sähköpulatilanteissa on ilmoitettu sähkökatkojen kestoksi noin kaksi (2) tuntia kerrallaan.

  1. Sähkökatkon aikana on suositeltavaa minimoida vesihuoltopalvelujen käyttöä.
  • Kahden (2) tunnin sähkökatkon aikana pitäisi veden jakelun toimia normaalisti. Vesitornit pidetään sähkökatkon alkaessa mahdollisimman täynnä, joten vettä tulee vesijohdosta sähkökatkon aikaankin, mutta paine saattaa heikentyä. Vesijohtoverkostossa on paineenkorottamoita, joten sähkökatko aiheuttaa kyseisillä alueilla merkittävää alenemaa vedenpaineessa ja on myös mahdollista, että vedenjakelu keskeytyy.
  • Jätevedenpumppaamoilla ei ole varavomakoneita, joten viemäriverkosto padottaa jätevettä jätevedenpumppaamoihin ja runkoviemäreihin sähkökatkon ajan. Tästä syystä on toivottavaa, että jäteveden määrä pysyy mahdollisimman vähäisenä. Täysin kiellettyä ei WC:n käyttö ole, mutta kahden tunnin sähkökatko on sen verran lyhyt aika, että uskoisin asiakkaidemme ymmärtävän tilanteen vakavuuden ja vähentävän käyttöä.
  • Mikäli jätevettä kuitenkin tulee ja viemäriverkosto tulvii ovat jätevedenpumppaamojen läheisyydessä olevat kiinteistöt pääosin ensimmäisenä viemäritulvien kohteena. Kiinteistöillä on syytä tarkastella tilannetta, että onko kiinteistöllä viemäripisteitä kiinteistön ympäristön maanpinnan alapuolella. Mikäli on, niin silloin on mahdollista joutua osalliseksi viemäreiden tulvimistilanteessa.
  • Tilanteen pitkittyessä on mahdollista, että hallitsemattomien viemäritulvien vuoksi joudumme keskeyttämään joiltakin alueilta vedenjakelun. Tämän jälkeen menee useampi vuorokausi, että saamme näytteenotoilla varmistettua talousveden laadun täyttävän laatuvaatimukset.
  • Sähkökatkon aikana on syytä tarkkailla käyttämänsä veden laatua. Lyhyiden sähkökatkojen ei pitäisi vaikuttaa veden laatuun ja vesijohtovettä on turvallista käyttää sähkökatkon aikana. Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakkaumista. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes sen esteettinen laatu on normaali.  Juoksutusta tulee kuitenkin suorittaa vasta sen jälkeen, kun sähkökatko on ohitse. Jätevedenpumppaamot pumppaavat viemäriverkostoa tyhjäksi muutaman tunnin sähkökatkon jälkeen.

 

  1. Häiriöistä mahdollisesti aiheutuvat vedenlaatuongelmat ja keittokehotukset tiedotetaan terveysviranomaisten toimesta. Tiedotteet ovat nähtävissä myös Raahen Vesi Oy:n nettisivuilla.

 

  1. Suosittelemme asiakkaitamme varaamaan talousvettä kiinteistöllään muutaman päivän tarpeisiin. Suositeltava määrä voisi olla noin 6-10 l/hlö vuorokaudessa.

 

  1. Kiinteistöillä voi olla myös kiinteistökohtaisia paineenkorottamoita, vuotovahteja, sprinklerjärjestelmiä, kiinteistökohtaisia jäteveden- ja sadevedenpumppaamoja, joten sähkökatkojen vaikutukset niiden toimintaan on kiinteistönomistajan selvitettävä.

 

  1. Pakkasella on myös syytä varmistaa, että vesimittaritila pysyy riittävän lämpimänä ja vesimittari ei pääse jäätymään ja aiheuttamaan vesivahinkoa.

 

Päiväys