Palvelumaksuhinnasto 1.7.2022

RAAHEN VESI OY PALVELUMAKSUHINNASTO 1.7.2022 ALKAEN

 

1 Tonttijohtomaksu alv 0 % alv 24 %
a) asemakaava-alueella    
 
  • omakotitalo, vesi- ja jätevesiliittymä
1 350,00 1 674,00
 
  • omakotitalo, jätevesiliittymä
laskutyönä  
 
  • vesi- ja/tai jätevesiviemäriliittymä liittymiskohdasta tontin rajalle

50 % tonttijohtomaksusta (loppuosa laskutyönä)

 
  • omakotitalo, hulevesiviemäriliittymä
laskutyönä
 
  • muut rakennukset
50 % tonttijohtomaksusta (loppuosa laskutyönä)
b) asemakaava-alueen ulkopuolella laskutyönä 
       
c) pelkkä liittämistyö laskutyönä 
       
2. Tuntityöt €/h, min. veloitus 1 h    
  miestyö 38,50 47,74
  miestyö 50 % ylityö 57,75 71,61
  miestyö 100 % ylityö 77,00 95,48
  miestyö 200 % ylityö 115,50 143,22
  miestyö 50 % ylityö ilta 66,41 82,35
  miestyö 50 % ylityö yö 75,08 93,09
  miestyö 100 % ylityö ilta 88,55 109,80
  miestyö 100 % ylityö yö 100,10 124,12
  miestyö 200 % ylityö ilta 132,83 164,70
  miestyö 200 % ylityö yö 150,15 186,19
  ylityö ilta klo 18-22, yö klo 22-7    
       
  Matka-ajasta veloitetaan edellä olevien tuntiveloitushintojen mukaan    
       
  työnjohto, valvonta, suunnittelu €/h 66,00 81,84
  suunnitteluavustaja €/h 38,50 47,74
  pakettiauto €/km 1,85 2,29
       
3. Rakennusaikainen vesi    
  omakotitalo 50,00 62,00
  työmaat enintään 500 m2 85,00 105,40
  työmaat 500 - 1000 m2 150,00 186,00
  työnaat yli 1000 m2 erillisen sopimuksen mukaan
       
4. Työveloitus €/h, min. veloitus 1 h    
  talosulkuventtiilin sulkeminen 38,50 47,74
  talosulkuventtiilin avaaminen 38,50 47,74
  kiinteistöllä käynti/talosulkuventtiili 38,50 47,74
  vesimittarin luentamaksu 38,50 47,74
  kesävesimittarin irroitus 38,50 47,74
  kesävesimittarin asennus 38,50 47,74
  höyrynkehitin, + 2 miestä 30,00 37,20
  viemärinkuvauskamera, + 1 mies 30,00 37,20
       
  Katkaisu ja kytkentä, maksun viivästymisen tms. vuoksi  
  talosulkuventtiilin sulkeminen työaikana 77,00 95,48
  talosulkuventtiilin avaaminen työaikana (pyyntö tultava ennen klo 15 ja perjantaina ennen klo 13) 77,00 95,48
  Velkomiskäynti (vesilaskun perintäkäynti) 77,00 95,48
  Tarkastusmaksu (hyvitykset yms.) 38,50 47,74
       
5. Muut maksut    
  avaimen panttimaksu (palautetaan, veroton panttimaksu) 30,00  
  vesipostimaksu, kesäkäyttö €/v 40,00 49,60
  vesipostimaksu, koko vuosi €/v 100,00 124,00
  vesipostimaksu, hevosmiehet €/v 250,00 310,00
       
  lietteen vastaanotto €/m3    
 
  • sakokaivoliete
15,00 18,60
 
  • umpikaivoliete
5,00 6,20
       
  Toimistomaksu (ylimääräinen lasku, muu tuloste, todistus) 8,06 10,00
  Kulutustiedot usealta vuodelta (kirjallinen selvitys) 20,16 25,00
       
6. Viivästyskorko ja perimiskulut    
  maksumuistutus 5,00 €/kerta 
  viivästyskorko korkolain mukaan    
  perimiskulut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan    
       
       
7. Muut tässä erittelemättömät palvelut    
  laskutyönä toteutuneiden kustannusten mukaan.

 

1. Tonttijohtomaksu, asemakaava-alueella.

- Hinta uusien liittymien liitostöille.

- Liitostöiden hinta on kustannus tonttijohtojen liitostyöstä Raahen Vesi Oy:n vesihuoltoverkostoon. Liitostyöstä perittävä maksu on eri kuin liittymismaksu, joka määräytyy kiinteistön kerrosalan ja kiinteistötyypin mukaan.

- Kun rakentaja vastaa itse tontillaan tehtävistä rakentamistöistä peritään tonttijohtomaksua 50 %. Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä on rakennettu tonttijohdot katualueen osalta valmiiksi tontin rajalle tai tontin rajan tuntumaan.

- Tonttijohtomaksu kattaa johdot samassa kaivannossa. Jos johdot ovat eri kaivannoissa, peritään jokaisesta kaivannosta oma maksu. 

- Asemakaava-alueen ulkopuolella tonttijohdot ja pelkkä liitostyö laskutyönä. Asiakas vastaa itse kaivutöistä ja kaivutöihin tarvittavista luvita sekä tonttijohtojen materiaalihankinnoista.

2. Tuntiveloitukset

- Tuntilaskutus alkaa siitä, kun työ otetaan hoidettavaksi tukikohdassa. Suurin osa töistä on turvallisuuden takaamiseksi tehtävä työpareina.

- Normaali työaika on arkisin klo 7 - 16. Ylityö 50 % ma - pe klo 16 - 18 ja lauantaisin. Ylityö 100 % ma - pe klo 18 alkaen ja ylityö 200 % on sunnuntait ja arkipyhät klo 00 - 24.                                           Lisäksi tulee iltatyö klo 18 - 22, yötyö klo 22 - 7.