Liittyminen

Liittyminen

**.
 

Ennen vesi-, jätevesi- ja hulevesiliittymän rakentamista tulee rakentajan tehdä liittymis- ja käyttösopimus Raahen Vesi Oy kanssa. Liittymis- ja käyttösopimuksen  tekoa varten rakentaja toimittaa laitokselle LVI-suunnitelmat. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen rakentaja voi tilata laitokselta liittymien rakentamisen.

 

Tonttijohdot

**.