Jätevesiviemärin tulvimisesta

JÄTEVESIVIEMÄRIN TULVIMISESTA JA TULVIMISEN AIHEUTTAMILTA VAHINGOILTA SUOJAUTUMISESTA

 

JÄTEVESIVIEMÄRIVERKOSSA TAPAHTUU SILLOIN TÄLLÖIN TUKKEENTUMISIA JA NIISTÄ SAATTAA AIHEUTUA JÄTEVESIEN TULVIMISTA RAKENNUKSEN SISÄTILOIHIN, VARSINKIN VANHOISSA KELLARILLISISSA RAKENNUKSISSA. JOS VIEMÄRIPISTEITÄ ON PADOTUSKORKEUDEN ALAPUOLELLA, KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE VARAUTUA PADOTUSVENTTIILIN ASENTAMISEEN TONTTIVIEMÄRIIN.

PADOTUSVENTTIILIN ASENTAMISELLA VÄHENNETÄÄN HUOMATTAVASTI KELLARITULVAN MAHDOLLISUUTTA. PARAS KEINO SUOJAUTUA VIEMÄRITULVILTA ON RAKENTAA VIEMÄRIPISTEITÄ AINOASTAAN PADOTUSKORKEUDEN YLÄPUOLELLA OLEVIIN TILOIHIN.

JÄTEVESIVIEMÄRIN PADOTUSKORKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET OVAT RAAHEN VESI OY:N YLEISTEN TOIMITUSEHTOJEN KOHDASSA 3.2. NÄMÄ YLEISET TOIMITUSEHDOT TULIVAT VOIMAAN YHTIÖN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ ENNEN 1.1.2006 VERKOSTOON LIITTYNEISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 1.6.2006 ALKAEN. YLEISET TOIMITUSEHDOT JAETTIIN KAIKILLE ASIAKKAILLEMME JA NE OVAT NÄHTÄVISSÄ YHTIÖMME INTERNET-SIVUILLA.

YLEISTEN TOIMITUSEHTOJEN MUKAAN ”JÄTEVESIVIEMÄRIN PADOTUSKORKEUS ON ERILLISVIEMÄRÖINNISSÄ VIEMÄRIN SISÄPUOLISEN LAEN TASOKORKEUS TONTTIVIEMÄRIN LIITTYMÄKOHDASSA + 1000 MM” (katso piirros) .

YLEISTEN TOIMITUSEHTOJEN MUKAAN LIITTYJÄ VASTAA OMISTA VESIHUOLTOLAITTEISTAAN JA OMAN KIINTEISTÖNSÄ SUOJAAMISEKSI ASENNETTAVISTA LAITTEISTA, SAMOIN KUIN MAHDLLISISTA TULVAVAHINGOISTA, KUN LIITTYJÄ VIEMÄRÖI PADOTUSKORKEUDEN ALAPUOLISIA TILOJA.

RAAHEN VESI OY

HALLITUS 2.8.2007