Rantakatu-Mettalankatu vesihuoltosaneeraus

Raahen Vesi Oy saneerauttaa vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemärilinjoja Rantakadulla ja Mettalankadulla. Työalue on Fellmanin Puistokadun risteyksestä Ratakadulle. Samalla uusitaan vesijohtolinja Merikadulla Fellmanin Puistokadun risteyksestä lukion edustalle. Työalueet on merkitty karttaan.

Työn suorittaa Sundström Oy. Työt alkavat viikolla 22 ja ovat valmiit 4.9.2020 mennessä.   

Työt aiheuttavat vedenjakelun keskeytyksiä ja liikennehäiriöitä. Urakoitsija tiedottaa vedenjakelun keskeytyksistä ja liikennehäiriöistä työn edetessä. Vesikatkosten aikana asiakkaita pyydetään erityisesti huomioimaan vettä käyttävät koneet ja laitteet, joita käyttöveden katkos voi vaurioittaa. Katkosten jälkeen rautasakkaongelmaa saattaa esiintyä laajemmallakin alueella. Juoksuttakaa vettä ennen käyttöä niin kauan, että hanasta tuleva vesi on kirkasta.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.

Päiväys: 

26.05.2020