Ajankohtaista

Ajankohtaista

Rantakatu-Mettalankatu vesihuoltosaneeraus

26.05.2020

Raahen Vesi Oy saneerauttaa vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemärilinjoja Rantakadulla ja Mettalankadulla. Työalue on Fellmanin Puistokadun risteyksestä Ratakadulle. Samalla uusitaan vesijohtolinja Merikadulla Fellmanin Puistokadun risteyksestä lukion edustalle. Työalueet on merkitty karttaan.

Työn suorittaa Sundström Oy. Työt alkavat viikolla 22 ja ovat valmiit 4.9.2020 mennessä.   

Työt aiheuttavat vedenjakelun keskeytyksiä ja liikennehäiriöitä. Urakoitsija tiedottaa vedenjakelun keskeytyksistä ja liikennehäiriöistä työn edetessä. Vesikatkosten aikana asiakkaita pyydetään erityisesti huomioimaan vettä käyttävät koneet ja laitteet, joita käyttöveden katkos voi vaurioittaa. Katkosten jälkeen rautasakkaongelmaa saattaa esiintyä laajemmallakin alueella. Juoksuttakaa vettä ennen käyttöä niin kauan, että hanasta tuleva vesi on kirkasta.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.

Hulevesiviemäriin liittyminen

07.06.2017

Vesihuoltolain mukaan kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin. (Vesihuoltolaki 17 b § 22.8.2014/681)

Ennen kiinteistön liittämistä hulevesiviemäriverkostoon tulee kiinteistön omistajan tehdä liittymissopimus Raahen Vesi Oy:n kanssa. Hulevesiviemäriverkostoon liittymisestä peritään liittymismaksu. Tonttijohtojen rakentamisen liittämiskohdasta kiinteistölle voi toteuttaa laitos tai rakennuttajan muu urakoitsija. Tonttijohtojen rakentamiskustannuksista vastaa liittyjä. Tonttijohtojen liittämistyön tekee aina laitos ja laskuttaa työstä liittyjää palveluhinnaston mukaisesti.

Raahen Veden Vihermulta

05.10.2016

Raahen Vesi Oy:llä on myytävänä viherrakentamiseen tarkoitettua vihermultaa lietekentällä kuorma-auto- ja traktorikuormittain. Hinta 10 euroa/m3 + alv kasassa, lastaus ja kuljetuskustannukset laskutetaan käytön mukaan ellei omaa kalustoa käytössä. Pekka Korsuun 044 439 3578 voi olla yhteydessä ja sopia mullan noudosta.

Raahen Veden Vihermulta tuoteseloste